Leidende principes

Bij ingrijpende veranderprocessen zijn leidende principes heel behulpzaam. Ze inspireren om de nieuwe manier van denken en handelen vorm te geven. En alle betrokkenen weten dat dit de principes zijn waar we niet aan tornen.

Uitgangspunten voor het nieuwe denken en het handelen

De partijen in het landelijke programma hebben zich verbonden aan vijf leidende principes. In de eerste plaats voor zichzelf. Maar ze zien het hebben van leidende principes ook als essentieel en verplicht onderdeel van Mentale gezondheidsnetwerken. Regio’s stellen hun eigen leidende principes op, die in lijn zijn met die hieronder. Ze doorleven deze en passen ze toe op alle niveaus.

Leidende principes van het programma en de netwerken

  1. De persoon is regisseur van zijn eigen proces. Wij helpen hem de uitdagingen van het leven aan te gaan.
  2. We nemen samen verantwoordelijkheid, op alle niveaus van samenwerking.
  3. De persoon en de naasten staan voorop. Wij denken in oplossingen voor de persoon, niet in hokjes.
  4. Wij leren en verbeteren continu.
  5. Een domeinoverstijgende benadering zorgt voor snelle duidelijkheid voor de persoon. Wij dragen bij aan de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek.

Een initiatief van