Over het programma Mentale gezondheidsnetwerken

In het Integraal Zorgakkoord van september 2022 hebben veldpartijen en de overheid afgesproken dat huisartsen, ggz en sociaal domein gaan samenwerken in regionale mentale gezondheidsnetwerken. Hun samenwerking – voor, tijdens en na zorg- en ondersteuningstrajecten – moet ervoor zorgen dat de hulpvraag van mensen met psychische klachten snel en op de juiste plek wordt opgepakt.

Het programma Mentale gezondheidsnetwerken zorgt ervoor dat op 1 januari 2025 alles wat landelijk geregeld moet worden om de mentale gezondheidsnetwerken in de regio mogelijk te maken, geregeld is. 

De partijen in het programma Mentale gezondheidsnetwerken

Aan het programma nemen deel:

De partijen van het IZA:

De Nederlandse ggz

InEen

Landelijke huisartsen vereniging (Lhv)

Ministerie van VWS

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Zorginstituut Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

En daarnaast:

MIND

Sociaal Werk Nederland

Verplegenden en Verzorgenden Nederland (V&VN)

 

 

 

Een initiatief van