Anders kijken en werken in ggz en sociaal domein.

Vanaf 2025 in elke regio een Mentale gezondheidsnetwerk. Dat is het doel van het programma Mentale gezondheidsnetwerken. In een Mentale gezondheidsnetwerk werken huisartsen, sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) samen. De hulpvraag van mensen met psychische klachten wordt snel en op de juiste plek opgepakt.

Wat is een mentale gezondheidsnetwerk?

Een mentale gezondheidsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen huisartsen, het sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in een regio. Door samen te werken zorgen ze ervoor dat de hulpvraag van mensen met psychische klachten snel en op de juiste plek wordt opgepakt.

Elk mentale gezondheidsnetwerk heeft vier functies: het biedt verkennende gesprekken, onderhoudt een ’transfermechanisme’, zorgt voor informatie over wachttijden en aanbod in sociaal domein en ggz en organiseert domeinoverstijgend casusoverleg.

Wat doet het programma?

In het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken werken 11 partijen de afspraken van het Integraal Zorgakkoord over mentale gezondheidsnetwerken en het verkennend gesprek uit. Het programma zorgt ervoor dat bij de start van 2025 alles wat landelijk geregeld moet worden voor een regionale implementatie van mentale gezondheidsnetwerken, geregeld is. Het programma gaat die regionale implementatie monitoren, en ondersteunt evaluatie en doorontwikkeling.

Een initiatief van