21 maart 2024

Werkwijze gepubliceerd

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat elke regio een Mentale gezondheidsnetwerk krijgt. Daarin werken huisartsen, sociaal domein en ggz duurzaam samen. Met elkaar zorgen ze ervoor dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning of zorg krijgen, op de juiste plek. Of dat nu in het sociaal domein is of in de ggz. De nieuwe manier van kijken en werken vermindert de druk op de huisartsenpraktijk en op de ggz. Wat de mentale gezondheidsnetwerken gaan doen? Dat staat in de nu gepubliceerde Werkwijze.

De Werkwijze beschrijft de vier functies van de nieuwe Mentale gezondheidsnetwerken. In de eerste plaats: het aanbieden van het verkennend gesprek. Daarin verkennen hulpverleners uit ggz en sociaal domein samen met de persoon die is aangemeld, de hulpvraag. Vaak zijn daarbij naasten en een ervaringsdeskundige betrokken. De persoon krijgt door het gesprek inzicht in eigen kracht en kwetsbaarheid, en handvatten om zijn mentale evenwicht te hervinden. Als daarnaast nog ondersteuning of zorg nodig is, wordt die meteen in gang gezet. Aanmelding voor een verkennend gesprek gaat via de huisarts en daar komen waarschijnlijk nog andere verwijzers bij.

Andere functies van het netwerk zijn het organiseren van een ‘transfermechanisme’, informatievoorziening over aanbod en wachttijden in ggz en sociaal domein en het domeinoverstijgend casusoverleg. De vier functies zijn niet nieuw. Op verschillende plekken in het land bestaan ze al, of wordt ermee geëxperimenteerd.

De Werkwijze is opgesteld door het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken. Daarin werken overheid, brancheorganisaties en patiëntenvertegenwoordigers samen om de Mentale gezondheidsnetwerken mogelijk te maken.

De landelijke partijen gaan ervan uit dat de Werkwijze in de regio zal worden gevolgd. Zij zullen de Werkwijze in de komende jaren evalueren. Breed gedragen inzichten uit de praktijk kunnen leiden tot aanpassingen. En bestaande succesvolle initiatieven die nog niet (helemaal) voldoen, krijgen de ruimte om toe te groeien naar de situatie van de nu gepubliceerde Werkwijze.

 

Lees of download de Werkwijze Aanbiedingsbrief