2 juli 2024

NZa publiceert bekostiging voor ggz-professional in verkennend gesprek

Experiment biedt ruimte voor passende afspraken

Vanaf 2025 kunnen gecontracteerde zorgaanbieders in een mentale gezondheidsnetwerk de deelname van de ggz-professional aan het verkennend gesprek declareren bij de zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari van dat jaar is er een prestatie ‘deelname ggz aan verkennend gesprek’. Dat staat in de beleidsregel die de NZa op 1 juli 2024 publiceerde. De prestatie past in de bestaande bekostiging voor geneeskundige ggz (‘het zorgprestatiemodel’) maar start toch als experiment. Dat geeft de ruimte om in de praktijk te onderzoeken welke vorm de prestatie moet krijgen – bijvoorbeeld een consult of een ‘overige prestatie’. En om onderzoek te doen naar wat een passend tarief is. Tijdens het experiment heeft de prestatie een vrij tarief en wordt de precieze vergoeding afgesproken in de overeenkomst met de zorgverzekeraar.

Goed om te weten: het contract met de zorgverzekeraar kan worden gesloten door de ggz-kerninstelling óf de regionale huisartsenorganisatie in het mentale gezondheidsnetwerk. Hoe dat in de praktijk gaat, staat in de ‘Leidraad contractering mentale gezondheidsnetwerken’ die het programma in juli publiceert. En ook belangrijk: het beroep van de ggz-professional moet voldoen aan de Veldnorm beroepen in ggz en fz.

Mentale gezondheidsnetwerken die al in 2024 verkennende gesprekken aanbieden, kunnen voor de inzet van de ggz-professional de nieuwe facultatieve prestatie deelname ggz aan verkennend gesprek gebruiken, of ‘segment 3’ van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024. Voor de andere functies van het mentale gezondheidsnetwerk en voor coördinatiekosten, kan de nieuwe prestatie ‘patiëntengroepgebonden afstemming‘ worden ingezet, of de prestatie ‘Organisatie en infrastructuur’ van de Beleidsregel huisartsenzorg en multisciplinaire zorg 2024. De bekostiging van professionals uit het sociaal domein valt niet onder deze bekostigingsregels en verschilt per gemeente.

Alle mogelijkheden staan op een rij in de praatplaten van het programma.