15 mei 2024

NZa-advies over bekostiging verkennend gesprek en overige functies gepubliceerd

Vanaf 2025 heeft elke regio een Mentale gezondheidsnetwerk. Daar kunnen mensen die tegelijk psychische en andere problemen hebben terecht voor een verkennend gesprek. De NZa heeft op verzoek van het Ministerie van VWS onderzocht hoe het verkennend gesprek en de overige functies van Mentale gezondheidsnetwerken bekostigd kunnen worden.

De NZa adviseert het ministerie in overleg met veldpartijen om de bekostiging van het verkennend gesprek eerst via een experiment vorm te geven. Tijdens de looptijd van het experiment kan informatie worden verzameld over de uitvoeringspraktijk. Daarmee kan dan worden bepaald wat de beste definitieve bekostiging is voor het verkennend gesprek. Voor de bekostiging van de overige functies van het mentale gezondheidsnetwerk adviseert de NZa gebruik te gaan maken van de betaaltitel die volgt uit de onlangs vastgestelde beleidsregel ‘experiment patiëntengroepgebonden afstemming binnen Zvw-verzekerde zorg’.

 

Lees het advies van de NZa