21 mei 2024

Minister informeert Kamer over bekostiging verkennend gesprek

Een belangrijke stap voor mentale gezondheidsnetwerken

Op 17 mei 2024 heeft Minister Helder van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om de NZa een aanwijzing te geven over het verkennend gesprek. Deze aanwijzing heeft de NZa nodig om per 2025 de prestatie voor de bekostiging van het verkennend gesprek in te voeren.

Vanaf 2025 kan de ggz-aanbieder of RHO die daarover afspraken heeft met de zorgverzekeraar de prestatie gebruiken voor de bekostiging van het verkennend gesprek. De prestatie krijgt de eerste vier jaar de status van ‘experiment’. Dat geeft de NZa de gelegenheid om samen met veldpartijen praktijkervaring op te doen en het tarief voor de prestatie te onderzoeken.

Lees of download de brief in de Kennisbank